Tiến độ dự án

Cập nhật tiến độ xây dựng nhà mẫu Khánh Bình Smarthome tháng 4/2023

Theo kế hoạch xây dựng nhà mẫu, đơn vị thi công HK Design Cons sẽ tiến hành xây dựng 4 căn tại liên kế 3 của dự án Khánh Bình Smarthome. Công đoạn thi công đang được hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Theo kế hoạch xây dựng nhà mẫu, đơn vị thi công HK Design Cons sẽ tiến hành xây dựng 4 căn tại liên kế 3 của dự án Khánh Bình Smarthome. Công đoạn thi công đang được hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Hình ảnh: Đơn vị thi công HK Design Cons sẽ tiến hành xây dựng 4 căn tại liên kế 3 của dự án Khánh Bình Smarthome

Theo kế hoạch xây dựng nhà mẫu, đơn vị thi công HK Design Cons sẽ tiến hành xây dựng 4 căn tại liên kế 3 của dự án Khánh Bình Smarthome. Công đoạn thi công đang được hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Theo kế hoạch xây dựng nhà mẫu, đơn vị thi công HK Design Cons sẽ tiến hành xây dựng 4 căn tại liên kế 3 của dự án Khánh Bình Smarthome. Công đoạn thi công đang được hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Theo kế hoạch xây dựng nhà mẫu, đơn vị thi công HK Design Cons sẽ tiến hành xây dựng 4 căn tại liên kế 3 của dự án Khánh Bình Smarthome. Công đoạn thi công đang được hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Theo kế hoạch xây dựng nhà mẫu, đơn vị thi công HK Design Cons sẽ tiến hành xây dựng 4 căn tại liên kế 3 của dự án Khánh Bình Smarthome. Công đoạn thi công đang được hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Hình ảnh: Đơn vị thi công HK Design Cons sẽ tiến hành xây dựng 4 căn tại liên kế 3 của dự án Khánh Bình Smarthome

Theo kế hoạch xây dựng nhà mẫu, đơn vị thi công HK Design Cons sẽ tiến hành xây dựng 4 căn tại liên kế 3 của dự án Khánh Bình Smarthome. Công đoạn thi công đang được hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Theo kế hoạch xây dựng nhà mẫu, đơn vị thi công HK Design Cons sẽ tiến hành xây dựng 4 căn tại liên kế 3 của dự án Khánh Bình Smarthome. Công đoạn thi công đang được hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN